Hotline: 0964.238.397 Chào mừng bạn đã đến với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện tử tương lai Việt Nam

IoT và Big Data kết nối như thế nào

IoT và Big Data kết nối như thế nào

23:18:2602/04/2020

Big Data và Internet vạn vật (IoT) vốn đã được kết nối. Trong bài viết này, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa chúng.

 

Big data

Big data hay dữ liệu lớn là một thuật ngữ đã có từ lâu. Nó liên quan đến những cách chúng ta nghiên cứu, phân tích và xử lý các tập dữ liệu lớn vốn không thể xử lý được bằng phần mềm xử lý dữ liệu truyền thống. Dữ liệu có thể được mô tả là lớn khi nó thể hiện bốn phẩm chất: tính chính xác (độ chính xác), vận tốc (tốc độ), khối lượng (kích thước) và sự đa dạng (cả có cấu trúc và không có cấu trúc). IoT thì đến muộn hơn nhiều và liên quan đến các thiết bị, dữ liệu và gắn kết chúng với nhau. Nó liên quan đến việc chế tạo các thiết bị thông minh và thu thập dữ liệu về hiệu suất hoặc cách sử dụng của chúng để tác động đến hành vi của người dùng.

Với thế giới trực tuyến đang phát triển lớn hơn mỗi ngày, ngày càng có nhiều người kết nối với nhau dẫn đến sự tăng trưởng tương ứng trong dòng dữ liệu được tạo ra. Thay vì dữ liệu này trôi nổi vô tình, dữ liệu lớn (như một lĩnh vực nghiên cứu và hành vi) hỗ trợ thông tin này bằng cách tìm giá trị trong đó.

 

IoT và luồng dữ liệu truyền thông

Thế giới của IoT liên quan đến việc phát triển các phụ kiện, thiết bị, thiết bị đeo và máy móc có thể kết nối với nhau và truyền dữ liệu đến và thông qua nhau. Vì nó không chỉ có con người tương tác với công nghệ tạo dữ liệu, chúng ta có thể bắt đầu thấy dữ liệu ngày càng lớn hơn. Tủ lạnh và máy pha cà phê của bạn một ngày nào đó sẽ nói chuyện với nhau để thông báo cho bạn rằng bạn không còn sữa. Dữ liệu lớn sẽ cung cấp kết quả có giá trị đó.

 

Gigabyte và terabyte thông tin sẽ phát ra giữa các thiết bị với tốc độ đáng sợ và các công nghệ dữ liệu lớn sẽ làm việc chăm chỉ hơn để lưu trữ, xử lý và lấy giá trị từ thông tin cảm biến thu thập được. Điểm cuối từ nhiều địa điểm sẽ mở khóa một lượng dữ liệu gần như không giới hạn, những gì xảy ra với dữ liệu đó sẽ được xem xét bởi những người làm việc trong ngành công nghiệp dữ liệu lớn và IoT.

 

Ai sẽ được lợi khi có sự kết nối giữa IoT và Big Data?

Kết quả của sự tương tác này sẽ tạo có lợi cho 2 nhóm. Thứ nhất, nhóm các doanh nghiệp có thể thu lợi từ thông tin được cung cấp và nhóm người dùng cuối có thông tin tốt hơn để hành động. Cuối cùng, các doanh nghiệp đang tìm cách triển khai IoT vào các sản phẩm của họ cũng đang tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn, năng suất cao hơn, hiệu quả cao hơn và giảm chi phí. Sự phát triển của các công nghệ Big Data hoạt động có lợi cho các công ty IoT. Đối với khách hàng hoặc người dùng cuối, họ sẽ được hưởng lợi từ việc cung cấp thông tin hữu ích nhiều hơn, cũng như trải nghiệm và dịch vụ khách hàng được cải thiện. Các thiết bị của bạn sẽ làm việc cùng nhau để thông báo thông tin liên quan cho bạn, lúc đó thói quen ra quyết định và chi tiêu của bạn sẽ thay đổi.

 

Dữ liệu lớn và IoT được kết nối như thế nào

Chip, cảm biến và internet. Không có ba điều cần thiết này, các sản phẩm không thể tham gia vào IoT. Tuy nhiên, ngay cả khi không có internet, dữ liệu lớn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và do đó, thông tin chính mà bạn cần từ bài viết này là trong khi hai lĩnh vực này tương tác với nhau, chúng là những khái niệm hoàn toàn khác nhau và được áp dụng cho các tình huống khác nhau .

Đối tác

Chúng tôi rất tự hào vì là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp hàng đầu

Gọi ngay
SMS
Liên hệ