Hotline: 0964.238.397 Chào mừng bạn đã đến với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện tử tương lai Việt Nam

AWS EC2 là gì

AWS EC2 là gì

10:10:3210/11/2021

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), một trong những dịch vụ nổi tiếng nhất của Amazon Web Services, cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng chạy các ứng dụng trên đám mây công cộng.

EC2 có phải là một máy ảo không?

Các nhà phát triển có thể tạo các phiên bản của máy ảo và dễ dàng định cấu hình tỷ lệ dung lượng của các phiên bản bằng giao diện web EC2.

 

AWS EC2 dùng làm gì?

EC2 cho phép người dùng xây dựng ứng dụng để tự động mở rộng quy mô theo nhu cầu thay đổi và thời kỳ cao điểm, đồng thời giúp việc triển khai máy chủ ảo và quản lý lưu trữ trở nên đơn giản, giảm thiểu nhu cầu đầu tư vào phần cứng và giúp hợp lý hóa các quy trình phát triển.

 

EC2 được lập hóa đơn như thế nào?

Định giá EC2 dựa trên giờ và kích thước của phiên bản, khu vực và hệ điều hành.

 

Làm cách nào để bạn thiết lập AWS EC2?

Thiết lập EC2 liên quan đến việc tạo Hình ảnh Máy Amazon (AMI), bao gồm hệ điều hành, ứng dụng và cấu hình. AMI đó được tải lên Amazon Simple Storage Service (S3) và nó được đăng ký với EC2, tại thời điểm đó, người dùng có thể khởi chạy các máy ảo khi cần.

 

Amazon cung cấp các loại phiên bản EC2 khác nhau cho các yêu cầu và ngân sách khác nhau, bao gồm tỷ giá theo giờ, đặt trước và giao ngay.

 

Các tính năng của Amazon EC2

Một số lợi ích và tính năng thu hút các nhà phát triển đến EC2 cho điện toán đám mây. Đứng đầu trong số này là:

 

Khả năng đáp ứng các yêu cầu về dung lượng thay đổi: Việc mở rộng quy mô dễ dàng của EC2 giúp loại bỏ các trở ngại phát triển xảy ra khi các ứng dụng yêu cầu nhiều tài nguyên hơn.

 

Linh hoạt trong cấu hình: Người dùng có thể chọn kích thước bộ nhớ, CPU và kích thước phân vùng khởi động được tối ưu hóa cho hệ điều hành họ chọn.

 

Tích hợp: EC2 có thể tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như RDS, SimpleDB và SQS.

 

Kiểm soát chính xác: Người dùng có quyền truy cập quản trị vào các phiên bản của họ, có thể dừng và bắt đầu các phiên bản trong khi vẫn giữ lại dữ liệu phân vùng khởi động và có thể truy cập đầu ra bảng điều khiển cho phiên bản đó.

 

Bảo mật: Người dùng có thể kiểm soát phiên bản nào vẫn ở chế độ riêng tư và phiên bản nào có khả năng tiếp xúc với Internet. EC2 tận dụng Đám mây riêng ảo của Amazon (VPC) để bảo mật và các doanh nghiệp có thể kết nối cơ sở hạ tầng CNTT an toàn của họ với các tài nguyên trong VPC.

 

Chi phí: Trong số một số tùy chọn giá cả, EC2 cung cấp mức giá hàng giờ hợp lý.

Đối tác

Chúng tôi rất tự hào vì là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp hàng đầu

Gọi ngay
SMS
Liên hệ