Hotline: 0964.238.397 Chào mừng bạn đã đến với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện tử tương lai Việt Nam

API gateway là gì

API gateway là gì

15:03:1219/05/2021

API gateway là gì

API gateway nhận tất cả các yêu cầu API từ client, sau đó định tuyến chúng đến microservice thích hợp. Thông thường, nó xử lý một yêu cầu bằng cách gọi nhiều microservice và tổng hợp kết quả để xác định đường dẫn tốt nhất. Nó có thể dịch giữa các giao thức web và các giao thức không thân thiện với web được sử dụng nội bộ.

 

Trang web thương mại điện tử có thể sử dụng API gateway để cung cấp cho client di động một điểm cuối để truy xuất tất cả các chi tiết sản phẩm chỉ với một yêu cầu. Nó gọi các dịch vụ khác nhau, như thông tin và đánh giá sản phẩm, đồng thời kết hợp các kết quả.

 

Xây dựng các microservice bằng cách sử dụng API gateway

Đối với hầu hết các ứng dụng dựa trên microservice, việc triển khai API gateway là rất hợp lý vì nó hoạt động như một điểm vào duy nhất vào hệ thống. API gateway chịu trách nhiệm định tuyến yêu cầu, thành phần và dịch giao thức, đồng thời có thể hợp lý hóa hệ thống. Với API gateway, mỗi client của ứng dụng sẽ nhận được một API tùy chỉnh. API gateway xử lý một số yêu cầu bằng cách đơn giản định tuyến chúng đến dịch vụ phụ trợ thích hợp và xử lý những yêu cầu khác bằng cách gọi nhiều dịch vụ phụ trợ và tổng hợp kết quả. Nếu có lỗi trong các dịch vụ phụ trợ, API gateway có thể che dấu chúng bằng cách trả về dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache hoặc dữ liệu mặc định.

 

Vai trò của API gateway trong kiến trúc microservice

API gateway là trình dẫn tổ chức các yêu cầu đang được xử lý bởi kiến trúc microservice để tạo ra trải nghiệm đơn giản hóa cho người dùng. Đó là một bộ phận phiên dịch, tiếp nhận nhiều yêu cầu của client và biến chúng thành một yêu cầu duy nhất, để giảm số lượng các chuyến đi qua lại giữa client và ứng dụng. API gateway được thiết lập phía trước microservice và trở thành điểm vào cho mọi yêu cầu mới đang được ứng dụng thực thi. Nó đơn giản hóa cả việc triển khai ứng dụng client và ứng dụng microservice.

Đối tác

Chúng tôi rất tự hào vì là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp hàng đầu

Gọi ngay
SMS
Liên hệ